download oefenbestand (zip): Met Punt Op Pad BraillePi

Aanvankelijk lezen en spellen is de term die het proces aangeeft waarin een kind leert lezen en spellen. In Nederland gaat men ervan uit dat gemiddeld genomen zes jaar (groep 3 van de basisschool) een goede leeftijd is om met het lees- en spellingproces te beginnen.

‘Met Punt op Pad’ is een methode voor het aanvankelijk braillelezen. De lesmethode is ontwikkeld door Bartiméus Onderwijs. ‘Met Punt op Pad’ is opgebouwd uit 8 delen waarin alle verschillende letters en klanken worden aangeboden. Daarnaast zijn er 3 leesboekjes die aansluiten bij de leefwereld van de brailleleerling.

Uitgangspunten van de methode zijn:

  • Er wordt gestart met gemakkelijk aan te leren brailleletters: b-a-l
  • Het is analytisch van opzet. De klanken/letters worden wel in een woord geïntroduceerd maar het woord wordt direct in losse klanken ontleed.
  • Er wordt gebruik gemaakt van globaalwoorden die betekenis hebben en concreet te maken zijn.
  • Klanken die auditief makkelijk te herkennen zijn worden het eerst aangeboden. Tevens wordt rekening gehouden met de moeilijkheidsgraad van het brailleren en tasten.
  • Letters, die elkaars spiegelbeeld vormen, worden niet direct achter elkaar geleerd.
  • De analogie-rijen worden niet onder elkaar, maar naast elkaar aangeboden omdat het telkens opnieuw opzoeken van de regel voor brailleleerlingen lastiger is en meer tijd kost dan het vervolgen van de horizontale leesbeweging.
  • Leestekens worden aan het eind van de methode behandeld. Van de leesteken wordt alleen de punt, de komma en het vraagteken aangeleerd.
  • De letters Q,Y,X en C komen in de methode niet aan de orde. De eerste delen van de methode hebben een dubbele regelafstand. Het tasten wordt hierdoor vergemakkelijkt.
  • In de leerlingenboeken is bij elk nieuw woord een voelplaatje geplakt.

De methode die voor de BraillePi ontwikkelt is gebruikt dezelfde volgorde van de letters zoals deze in mpop is gebruikt. Dit betekent dat de braillepi naast de tradiationele methode kan worden gebruikt.