Download oefenbestand BraillePi (zip) :  Methode Maréchal revalidatie

Begincursus voor het aanleren van het brailleschrift door mensen die op latere leeftijd blind of slechtziend geworden zijn. Deze methode gaat uit van de volgende letter combinaties die stap voor stap worden geleerd.

abkl
cgop
efmv
idur
hsnw
jtz#
xyqé

Dowload (pdf) : Methode Maréchal

Hier vind u oefeningen in de opbouw zoals deze in de methode Marechal zijn beschreven. De opbouw betreft hier leesoefeningen.

 

Marechal BraillePi

Download oefenbestand BraillePi (zip) :  Methode Maréchal BraillePi

Hier vind u de oefeningen in de volgende opbouw: lezen letters, zoeken letters (10x), lezen woorden, zoeken woorden (10x)

abkl
abklcgop
abklcgopefmv
abklcgopefmvidur
abklcgopefmvidurhsnw
abklcgopefmvidurhsnwjtz
abklcgopefmvidurhsnwjtzxyq