BraillePi

In deze methode – ontwikkeld voor de BraillePi – worden de volgende groepen van letters doorgenomen. De lettercombinaties zijn in de volgorde zoals deze ook in de methode Maréchal worden aangeboden. Er zijn oefeningen om te lezen, te zoeken en over te typen.  Bij elke toevoeging van nieuwe letters worden de oude later meegenomen om mee te oefenen. De woorden die gebruikt worden staan in de klankzuivere lijst.

U kunt deze als zip-bestand downloaden Methode BraillePi revalidatie (version 1.1 beta)

Bij het uitpakken vind u een bestand met daarin de lettercombinaties en een map waarin alle losse bestanden staan.

abkl
cgop
abklcgop
efmv
efmvabkl
efmvabklcgop
idur
idurefmv
idurefmvabkl
idurefmvabklcgop
hsnw
hsnwidur
hsnwidurefmv
hsnwidurefmvabkl
hsnwidurefmvabklcgop
xyq
xyqhsnw
xyqhsnwidur
xyqhsnwidurefmv
xyqhsnwidurefmvabkl
xyqhsnwidurefmvabklcgop
jtz
jtzxyq
jtzxyqhsnw
jtzxyqhsnwidur
jtzxyqhsnwidurefmv
jtzxyqhsnwidurefmvabkl
jtzxyqhsnwidurefmvabklcgop

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: