Voor verschillende doelgroepen zijn er verschillende methoden ontwikkeld.