Download oefenbestand BraillePi (zip) :  Methode Bartiméus BraillePi

In deze methode – ontwikkeld voor de BraillePi – worden de onderstaande groepen van letters doorgenomen.  Bij elke toevoeging van nieuwe letters worden de eerder geleerde letters om mee te oefenen.  Hier vind u de oefeningen in de volgende opbouw: lezen letters, zoeken letters (10x), lezen woorden, zoeken woorden (10x)

abkl
cgop
abklcgop
efmv
efmvabkl
efmvabklcgop
idur
idurefmv
idurefmvabkl
idurefmvabklcgop
hsnw
hsnwidur
hsnwidurefmv
hsnwidurefmvabkl
hsnwidurefmvabklcgop
xyq
xyqhsnw
xyqhsnwidur
xyqhsnwidurefmv
xyqhsnwidurefmvabkl
xyqhsnwidurefmvabklcgop
jtz
jtzxyq
jtzxyqhsnw
jtzxyqhsnwidur
jtzxyqhsnwidurefmv
jtzxyqhsnwidurefmvabkl
jtzxyqhsnwidurefmvabklcgop